مهلت ثبت چیدش تخم مرغ نطفه دار در سامانه

به نام خدا به اطلاع می رساند، نسبت به ورود اطلاعات تخم مرغ چیده شده در اردیبهشت ماه که منتج به تولید جوجه در خرداد ماه می باشد به کاربران جوجه کشی تا روز شنبه 10 خرداد مهلت داده می شود و سپس همانطور که در اطلاعیه مندرج در سایت انجمن اعلام گردید ورود اطلاعات تخم مرغ چیده شده در دستگاه جوجه کشی 48 ساعت و مهلت ثبت توزیع جوجه یکروزه گوشتی 72 ساعت خواهد بود.

  • 8 خرداد 1399
  • 916 بازدید
  • نسخه چاپی