برنامه ریزی تولید جوجه یکروزه مادر سویه آرین در سال 1399

لطفا نامه دفتر امور طیور در خصوص صورت جلسه جوجه مادر تولیدی سویه آرین شرکت مرغ مادر دیزباد را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

  • 12 خرداد 1399
  • 1012 بازدید
  • نسخه چاپی