افزایش سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 68 هفته

لطفا مصوبه کار گروه برنامه ریزی تولیدامور مرغ گوشتی در مورخ 24 آذر 1397 را دریافت فرمایید.

  • 25 آذر 1397
  • 660 بازدید
  • نسخه چاپی