اطلاعیه سهمیه ذرت و سویا برای گله های مرغ مادر گوشتی در تیر ماه 1398

لطفا اطلاعیه انجمن به همراه لیست استانی سهمیه ذرت و کنجاله سویای مزارع مرغ مادر گوشتی (پرورش و تولید) را که به پیوست می باشد، دریافت فرمایید.

  • 2 تیر 1398
  • 991 بازدید
  • نسخه چاپی