اطلاعیه خلع ید آقای یوسف بیرامی از واحد مرغداری که به نام ایشان می باشد.

لطفا اطلاعیه خلع ید آقای یوسف بیرامی از واحد مرغداری که به نام ایشان می باشد را، که به پیوست است دریافت فرمایید.

  • 6 اسفند 1399
  • 314 بازدید
  • نسخه چاپی