اطلاعیه انجمن و سهمیه ارسال تخم مرغ به سردخانه در اردیبهشت 1399

لطفا اطلاعیه های انجمن به همراه لیست سهمیه در نظر گرفته شده جهت ارسال تخم مرغ نطفه دار به سردخانه را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

  • 30 اردیبهشت 1399
  • 377 بازدید
  • نسخه چاپی