اطاعیه دستورالعمل به همراه لیست سهمیه متیونین و لیزین تیر ماه 1398

نامه انجمن به همراه لیست سهمیه متیونین و لیزین برای کلیه مزارع مرغ مادر گوشتی که تا پایان تیر ماه 1398 جوجه ریز ی داشتند و سن گله ها تا 64 هفتگی بوده است. لطفا ضمیمه را دریافت فرمایید.

  • 19 مرداد 1398
  • 1059 بازدید
  • نسخه چاپی