اطلاعیه ها

27 شهریور 1398

لطفا اطلاعیه و لیست سهمیه را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

26 شهریور 1398

لطفا اطلاعیه انجمن را دریافت فرمایید

23 شهریور 1398

09358938557 آقای مهندس رنجبر------- 09113242539 آقای امیری-------- 09113112811-09374375085 آقای گیلک------ 09111244029 آقای جوادیان-------- کدپستی سردخانه سارویه:4849184996

16 شهریور 1398

لطفا نامه پیوست را دریافت فرمایید.

16 شهریور 1398

لطفا نامه دفتر امور طیور وزارت محترم جهاد را که به پیوست می باشد، دریافت فرمایید.

13 شهریور 1398

لطفا اطلاعیه انجمن به همراه فرم مشخصات محموله صادراتی را که به پیوست می باشد (فایل پی دی اف) دریافت فرمایید.

10 شهریور 1398

لطفا اطلاعیه مهم پیوست را دریافت فرمایید.

2 شهریور 1398

لطفا اطلاعیه سوم انجمن را در خصوص بازار دریافت فرمایید.

2 شهریور 1398

لطفا اطلاعیه شماره 2 را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.