اطلاعیه ها

12 آذر 1397

لطفا لیست اصلاحی ارسال تخم مرغ نطفه دار در مهر 1397 را دریافت فرمایید.

11 آذر 1397

مصوبه چهاردهمین جلسه کارگروه برنامه ریزی تولید امور مرغ گوشتی مورخ 7 آذر 1397

3 آذر 1397

لطفا اطلاعیه پیوست را دریافت فرمایید.

3 آذر 1397

لطفا نامه پیوست را مطالعه فرمایید.

3 آذر 1397

لطفا فایل پی دی اف پیوست را دریافت فرمایید.