از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

مهمترین عناوین:

اطلاعیه های شش ماه گذشته

28 اسفند
اخذ سهمیه کنجاله سویا از پشتیبانی امور دام استان ها

اخذ سهمیه کنجاله سویا از پشتیبانی امور دام استان ها

23 اسفند
اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص احتمال بروز بیماری های اخطار کردنی

اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص احتمال بروز بیماری های اخطار کردنی

20 اسفند
سهمیه استانی نهاده ها برای مزارع مرغ مادر

سهمیه استانی نهاده ها برای مزارع مرغ مادر

15 اسفند
کنجاله سویا در مراکز استانی پشتیبانی امور دام

کنجاله سویا در مراکز استانی پشتیبانی امور دام

15 اسفند
اطلاعیه فاصله جوجه ریزی مزارع مرغ مادرگوشتی از زمان حذف گله قبلی

اطلاعیه فاصله جوجه ریزی مزارع مرغ مادرگوشتی از زمان حذف گله قبلی

5 اسفند
اطلاعیه انجمن در خصوص تعدیل تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص تعدیل تولید

1 اسفند
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت توافقی جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت توافقی جوجه یکروزه گوشتی

1 اسفند
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت آمار و اطلاعات در سامانه سماصط

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت آمار و اطلاعات در سامانه سماصط

27 بهمن
درخواست تسهیلات بانکی از طریق سامانه اینترنتی سیتا

درخواست تسهیلات بانکی از طریق سامانه اینترنتی سیتا

17 بهمن
مصوبات کمیته راهبری سامانه سماصط

مصوبات کمیته راهبری سامانه سماصط

8 بهمن
بخش نامه سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 70 هفتگی

بخش نامه سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 70 هفتگی

8 بهمن
فرم تعهد نامه درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

فرم تعهد نامه درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

7 بهمن
آمادگی پذیرش و خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار در کارخانه جوجه کشی تیرنگ آمل

آمادگی پذیرش و خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار در کارخانه جوجه کشی تیرنگ آمل

6 بهمن
اطلاعیه ثبت کامل توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

اطلاعیه ثبت کامل توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

25 دی
اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص  قیمت جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص قیمت جوجه یکروزه گوشتی

15 دی
نامه انجمن به پشتیبانی امور دام کشور

نامه انجمن به پشتیبانی امور دام کشور

8 دی
نامه دفتر امور طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی

نامه دفتر امور طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی

4 دی
اتصال سامانه های مرتبط با صنعت طیور از طریق پنجره واحد کشاورزی

اتصال سامانه های مرتبط با صنعت طیور از طریق پنجره واحد کشاورزی

25 آذر
افزایش سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به  68 هفته

افزایش سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 68 هفته

21 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص بستانکاری وجوهات فروش تخم مرغ نطفه دار ارسالی واحد ها

اطلاعیه انجمن در خصوص بستانکاری وجوهات فروش تخم مرغ نطفه دار ارسالی واحد ها

19 آذر
اطلاعیه مورخ 19 آذر 1397 انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه

اطلاعیه مورخ 19 آذر 1397 انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه

12 آذر
لیست ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار مازاد جمع آوری شده در مهر 1397

لیست ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار مازاد جمع آوری شده در مهر 1397

11 آذر
سن نگهداری گله های مرغ مادر گوشتی

سن نگهداری گله های مرغ مادر گوشتی

10 آذر
اطلاعیه  انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی و نکات مهم قابل توجه اعضاء محترم

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی و نکات مهم قابل توجه اعضاء محترم

3 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص تولید

3 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص کد شناسه یکتا

اطلاعیه انجمن در خصوص کد شناسه یکتا

3 آذر
نحوه گرفتن شناسه یکتای کشاورزی

نحوه گرفتن شناسه یکتای کشاورزی

22 آبان
اطلاعیه در خصوص ارسال ماهیانه میزان صادرات جوجه یکروزه

اطلاعیه در خصوص ارسال ماهیانه میزان صادرات جوجه یکروزه

6 آبان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه

5 آبان
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص رعایت ظرفیت در جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص رعایت ظرفیت در جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

3 آبان
تحویل ذرت وارداتی و کنجاله سویا در بندر امام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور (به انضمام سهمیه استانی)

تحویل ذرت وارداتی و کنجاله سویا در بندر امام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور (به انضمام سهمیه استانی)

21 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص مجوز دامپزشکی برای تخم مرغ های ارسالی به سردخانه کوثر استان قزوین

اطلاعیه انجمن در خصوص مجوز دامپزشکی برای تخم مرغ های ارسالی به سردخانه کوثر استان قزوین

15 مهر
جدول تعرفه بیمه طیور سال زراعی 98-97

جدول تعرفه بیمه طیور سال زراعی 98-97

9 مهر
تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ مهر ماه 1397 به سردخانه تا تاریخ 16 مهر 97

تمدید مهلت ارسال سهمیه تخم مرغ مهر ماه 1397 به سردخانه تا تاریخ 16 مهر 97

4 مهر
اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص عدم انتقال طیور از اصفهان

اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص عدم انتقال طیور از اصفهان

2 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه در مهر ماه 1397 به همراه لیست سهمیه واحد های مرغ مادر

اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار به سردخانه در مهر ماه 1397 به همراه لیست سهمیه واحد های مرغ مادر

2 مهر
اطلاعیه انجمن در خصوص موج جدید آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و شروع فصل سرما

اطلاعیه انجمن در خصوص موج جدید آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و شروع فصل سرما

آخرین خبر ها

بدون تصویر
23 اسفند 1397

فروش خروس مازاد

ادامه
بدون تصویر
8 اسفند 1397

فهرست داوطلبان عضویت در اتاق های بازرگانی از بخش کشاورزی و دامپروری

ادامه
بدون تصویر
29 بهمن 1397

برداشته شدن محدودیت های ثبت توزیع برای جوجه یکروزه گوشتی

ادامه
بدون تصویر
27 بهمن 1397

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدزاده

ادامه
بدون تصویر
18 بهمن 1397

واحدهای مرغداری از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد

ادامه
بدون تصویر
18 آذر 1397

تشدید اقدامات امنیت زیستی

ادامه
بدون تصویر
3 آبان 1397

تعیین تکلیف بدهی بانکی

ادامه
بدون تصویر
30 مرداد 1397

اطلاعیه در خصوص ثبت حذف گله مرغ مادر و توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

ادامه
بدون تصویر
28 مرداد 1397

اطلاعیه تعویق دو هفته ایی ارسال تخم مرغ به سردخانه

ادامه
بدون تصویر
23 مرداد 1397

بازگشت به نامه انجمن در خصوص امهال دیون معوق تولید کنندگان جوجه یکروزه

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران