از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

مهمترین عناوین:

اطلاعیه های شش ماه گذشته

2 خرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله و پیش بینی تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله و پیش بینی تولید

31 اردیبهشت
مدیریت حذف گله های بالای سن 66 هفته

مدیریت حذف گله های بالای سن 66 هفته

30 اردیبهشت
نامه مبارزه با قاچاق جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار

نامه مبارزه با قاچاق جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار

25 اردیبهشت
طرح وزارت نیرو در خصوص کاهش پیک بار تابستان

طرح وزارت نیرو در خصوص کاهش پیک بار تابستان

18 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص متقاضیان صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه انجمن در خصوص متقاضیان صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

17 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت نادرست اطلاعات توزیع جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت نادرست اطلاعات توزیع جوجه یکروزه گوشتی

17 اردیبهشت
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

17 اردیبهشت
رفع ممنوعیت صادرات محصولات طیور

رفع ممنوعیت صادرات محصولات طیور

17 اردیبهشت
بخشنامه سن حذف گله در 66 هفتگی (معاونت امور تولیدات دامی)

بخشنامه سن حذف گله در 66 هفتگی (معاونت امور تولیدات دامی)

16 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص کاهش سن حذف مزارع مرغ مادر گوشتی به 66 هفته

اطلاعیه انجمن در خصوص کاهش سن حذف مزارع مرغ مادر گوشتی به 66 هفته

11 اردیبهشت
نامه انجمن به دفتر طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگروه برنامه ریزی تولید

نامه انجمن به دفتر طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگروه برنامه ریزی تولید

7 اردیبهشت
نامه واحد ماکادام در خصوص نحوه فعالیت واحد مرغ مادر شرکت تعاونی 1119 ماکادام

نامه واحد ماکادام در خصوص نحوه فعالیت واحد مرغ مادر شرکت تعاونی 1119 ماکادام

4 اردیبهشت
اطلاع رسانی در خصوص عدم همکاری واحد جنوب خراسان با واحد ماکادام

اطلاع رسانی در خصوص عدم همکاری واحد جنوب خراسان با واحد ماکادام

28 فروردین
مکاتبات انجمن در خصوص واکسن

مکاتبات انجمن در خصوص واکسن

24 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص افزایش سطح بیمه

اطلاعیه انجمن در خصوص افزایش سطح بیمه

17 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص توزیع کنجاله سویا توسط پشتیبانی امور دام

اطلاعیه انجمن در خصوص توزیع کنجاله سویا توسط پشتیبانی امور دام

23 اسفند
اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص احتمال بروز بیماری های اخطار کردنی

اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص احتمال بروز بیماری های اخطار کردنی

20 اسفند
سهمیه استانی نهاده ها برای مزارع مرغ مادر

سهمیه استانی نهاده ها برای مزارع مرغ مادر

15 اسفند
کنجاله سویا در مراکز استانی پشتیبانی امور دام

کنجاله سویا در مراکز استانی پشتیبانی امور دام

15 اسفند
اطلاعیه فاصله جوجه ریزی مزارع مرغ مادرگوشتی از زمان حذف گله قبلی

اطلاعیه فاصله جوجه ریزی مزارع مرغ مادرگوشتی از زمان حذف گله قبلی

5 اسفند
اطلاعیه انجمن در خصوص تعدیل تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص تعدیل تولید

1 اسفند
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت توافقی جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت توافقی جوجه یکروزه گوشتی

1 اسفند
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت آمار و اطلاعات در سامانه سماصط

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت آمار و اطلاعات در سامانه سماصط

27 بهمن
درخواست تسهیلات بانکی از طریق سامانه اینترنتی سیتا

درخواست تسهیلات بانکی از طریق سامانه اینترنتی سیتا

17 بهمن
مصوبات کمیته راهبری سامانه سماصط

مصوبات کمیته راهبری سامانه سماصط

8 بهمن
بخش نامه سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 70 هفتگی

بخش نامه سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 70 هفتگی

8 بهمن
فرم تعهد نامه درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

فرم تعهد نامه درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

7 بهمن
آمادگی پذیرش و خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار در کارخانه جوجه کشی تیرنگ آمل

آمادگی پذیرش و خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار در کارخانه جوجه کشی تیرنگ آمل

6 بهمن
اطلاعیه ثبت کامل توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

اطلاعیه ثبت کامل توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

25 دی
اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص  قیمت جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه بسیار مهم انجمن در خصوص قیمت جوجه یکروزه گوشتی

15 دی
نامه انجمن به پشتیبانی امور دام کشور

نامه انجمن به پشتیبانی امور دام کشور

8 دی
نامه دفتر امور طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی

نامه دفتر امور طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی

4 دی
اتصال سامانه های مرتبط با صنعت طیور از طریق پنجره واحد کشاورزی

اتصال سامانه های مرتبط با صنعت طیور از طریق پنجره واحد کشاورزی

25 آذر
افزایش سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به  68 هفته

افزایش سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 68 هفته

21 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص بستانکاری وجوهات فروش تخم مرغ نطفه دار ارسالی واحد ها

اطلاعیه انجمن در خصوص بستانکاری وجوهات فروش تخم مرغ نطفه دار ارسالی واحد ها

19 آذر
اطلاعیه مورخ 19 آذر 1397 انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه

اطلاعیه مورخ 19 آذر 1397 انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه

12 آذر
لیست ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار مازاد جمع آوری شده در مهر 1397

لیست ارسال سهمیه تخم مرغ نطفه دار مازاد جمع آوری شده در مهر 1397

11 آذر
سن نگهداری گله های مرغ مادر گوشتی

سن نگهداری گله های مرغ مادر گوشتی

10 آذر
اطلاعیه  انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی و نکات مهم قابل توجه اعضاء محترم

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله مزارع مرغ مادر گوشتی و نکات مهم قابل توجه اعضاء محترم

3 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص تولید

3 آذر
اطلاعیه انجمن در خصوص کد شناسه یکتا

اطلاعیه انجمن در خصوص کد شناسه یکتا

3 آذر
نحوه گرفتن شناسه یکتای کشاورزی

نحوه گرفتن شناسه یکتای کشاورزی

آخرین خبر ها

بدون تصویر
30 اردیبهشت 1398

فروش خروس مازاد

ادامه
بدون تصویر
29 بهمن 1397

برداشته شدن محدودیت های ثبت توزیع برای جوجه یکروزه گوشتی

ادامه
بدون تصویر
18 بهمن 1397

واحدهای مرغداری از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد

ادامه
بدون تصویر
18 آذر 1397

تشدید اقدامات امنیت زیستی

ادامه
بدون تصویر
3 آبان 1397

تعیین تکلیف بدهی بانکی

ادامه
بدون تصویر
30 مرداد 1397

اطلاعیه در خصوص ثبت حذف گله مرغ مادر و توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

ادامه
بدون تصویر
28 مرداد 1397

اطلاعیه تعویق دو هفته ایی ارسال تخم مرغ به سردخانه

ادامه
بدون تصویر
23 مرداد 1397

بازگشت به نامه انجمن در خصوص امهال دیون معوق تولید کنندگان جوجه یکروزه

ادامه
نامه انجمن به معاون محترم امور تولیدات دامی در خصوص استمهال وام های بانکی
15 مرداد 1397

نامه انجمن به معاون محترم امور تولیدات دامی در خصوص استمهال وام های بانکی

ادامه
بدون تصویر
14 مرداد 1397

کارگاه آموزشی مدیریت و بهداشت جوجه کشی

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران